Geschiedenis van theater

Zo is theater ontstaan

Een wereld zonder theater, het is iets wat de meesten onder ons zich niet eens kunnen voorstellen. Het kijken naar een toneelstuk of musical is tegenwoordig een van de belangrijkste manieren geworden om ons te vermaken, maar dit is niet altijd zo geweest.

We hebben het aan de Oude Grieken te danken dat er überhaupt theater bestaat, want hen wordt het begin van theater toegeschreven.

Theater en religie

Verschillende historici, maar ook grote filosofen zoals de Griekse Aristoteles, zijn ervan overtuigd dat theater zijn wortels vindt in de religie van het Oude Griekenland. Het was gebruikelijk om samen te komen en daar getuige te zijn van een uitvoering van religieuze ceremonies. Hierbij speelde je als toeschouwer geen actieve rol en was je dus “publiek”. Zo bloeide de vorm van theater op, en het was een logisch gevolg dat veel onderwerpen van theaterstukken gebaseerd zijn op Griekse mythologieën.

Grote Dionysia Festival

Historici kunnen met elkaar eens zijn dat het officiële echte begin van theater heeft plaatsgevonden op een religieus festival in Athene. Deze werd de Grote Dionysia genoemd en vond elk jaar plaats. Het Theater van Dionysius was de kern van het festival, en is vandaag de dag nog steeds op die plek te aanschouwen.

De Oude Grieken en theater

De formele ontwikkeling van het theater is volgens historici terug te leiden naar Athene. Theater is een Oud-Grieks woord, en er wordt gedacht dat de oude Atheners een goed ontwikkeld gevoel voor drama hadden. Dit werd betrokken in religieuze ceremonies, bruiloften, begrafenissen etc.

Doordat toeschouwers vaak aanwezig waren bij religieuze ceremonies was het slechts een kleine stap dat mensen toneelstukken begonnen te maken. Deze werden in de voorlopers van amfitheaters opgevoerd. De theaterstukken werden opgeschreven om de uitvoering makkelijk te kunnen herhalen.

Drie theaterstijlen

Niet alleen het theater werd door de Oude Grieken uitgevonden, maar ook werden er meerdere genres door hen gecreëerd. Deze staan tegenwoordig bekend als komedie, tragedie en satire. Theaterstukken in deze genres werden eerst uitgevoerd voor het publiek in Athene, waarna het zich verspreidde over heel Griekenland.

Alles duidt erop dat de oude Grieken het theater zoals wij dat nu kennen hebben uitgevonden. Sterker nog, een heleboel van de theaterstukken die toen zijn geschreven, zijn niet alleen maar bewaard gebleven, ze worden zelfs vandaag de dag nog steeds uitgevoerd. De voorbeelden hiervan zijn ontelbaar – een paar van de bekendste stukken zijn Oedipus Rex, Medea, en Prometheus Geketend.