De Oude Grieken en theater

De formele ontwikkeling van het theater is volgens historici terug te leiden naar Athene. Theater is een Oud-Grieks woord, en er wordt gedacht dat de oude Atheners een goed ontwikkeld gevoel voor drama hadden. Dit werd betrokken in religieuze ceremonies, bruiloften, begrafenissen etc.

Doordat toeschouwers vaak aanwezig waren bij religieuze ceremonies was het slechts een kleine stap dat mensen toneelstukken begonnen te maken. Deze werden in de voorlopers van amfitheaters opgevoerd. De theaterstukken werden opgeschreven om de uitvoering makkelijk te kunnen herhalen.

Drie theaterstijlen

Niet alleen het theater werd door de Oude Grieken uitgevonden, maar ook werden er meerdere genres door hen gecreëerd. Deze staan tegenwoordig bekend als komedie, tragedie en satire. Theaterstukken in deze genres werden eerst uitgevoerd voor het publiek in Athene, waarna het zich verspreidde over heel Griekenland.

Alles duidt erop dat de oude Grieken het theater zoals wij dat nu kennen hebben uitgevonden. Sterker nog, een heleboel van de theaterstukken die toen zijn geschreven, zijn niet alleen maar bewaard gebleven, ze worden zelfs vandaag de dag nog steeds uitgevoerd. De voorbeelden hiervan zijn ontelbaar – een paar van de bekendste stukken zijn Oedipus Rex, Medea, en Prometheus Geketend.